Portfel: Portfel SCT
Data założenia portfela: 2014-12-01
    * Ostatnia aktualizacja: 2023-10-02 13:45:00
%
Zwrot z kapitału i benchmark - monthly