Portfel: Portfel SCT
Data założenia portfela: 2014-12-01
    * Ostatnia aktualizacja: 2021-09-28 12:39:00
%
Zwrot z kapitału i benchmark - weekly