Portfel: Portfel SCT
Data założenia portfela: 2014-12-01
    * Ostatnia aktualizacja: 2022-01-25 12:25:00
%
Zwrot z kapitału i benchmark - weekly