Portfel: FIPA
Data założenia portfela: 2020-01-20
    * Ostatnia aktualizacja: 2022-10-02 00:00:00
%
Zwrot z kapitału i benchmark - weekly