Portfel: FIPA
Data założenia portfela: 2020-01-20
    * Ostatnia aktualizacja: 2023-02-01 00:00:00
%
Zwrot z kapitału i benchmark - weekly