Portfel: FIPA
Data założenia portfela: 2020-01-20
    * Ostatnia aktualizacja: 2021-02-25 00:00:00
%
Zwrot z kapitału i benchmark - daily